Obiekty szybkiego montażu

Technologia budowy obiektów szybkiego montażu (OSM) opiera się na wykorzystaniu nośnych i samonośnych konstrukcji w połączeniu ze spawanymi belkami dwuteonowymi, budowlanych materiałów gorącowalcowanych, jak również lekkich stalowych cienkościennych konstrukcji (LSCK).
OSM jest najlepszym rozwiązaniem dla:
  • Obiektów rolnych;
  • Budowli przemysłowych;
  • Budowli administracyjnych oraz centrów rozrywki;
  • Obiektów sportowe;
  • Pomieszczeń produkcyjno-handlowych;
  • Centrów logistycznych oraz magazynów;
  • Hangarów lotniczych;
  • Stacji serwisowych itd.

bsm.jpg