Logistyczny kompleks z pomieszczeń administracyjnych i domowego

Logistyczny kompleks z pomieszczeń administracyjnych i domowego

Charakterystyki
Kategoria:
Charakterystyki projektu

Budowla składa się z 2-х części: 
Pierwsza część -  parterowy magazyn (54*48 m,wysokość - 7,78 m);
Druga część - jednopiętrowa, administracyjny bytowe pomieszczenia (6*48 m, wysokość - 5,4 m).