CERTIFICATE BUREAU VERITAS ISO 9001 CERTIFICATE EN 1090 CERTIFICATE EN 1090

Estakady suwnicowe

Крановая эстакада

Estakada suwnicowa – to specjalna konstrukcja inżynieryjna przeznaczona do montażu podwieszanego lub natorowego

 sprzętu podnoszącego i transportowego zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

W większości przypadków występują jako otwarte (bez ogrodzeń) przestrzenne konstrukcje z wolnostojącymi słupami.

Wewnątrz budynków stosuje się je wówczas, gdy nie ma możliwości montażu urządzeń dźwigowych o wymaganym udźwigu  na istniejące elementy budynku.

Takie przypadki pojawiają się przy rekonstrukcji budynków i budowli, modernizacji i powiększeniu powierzchni produkcyjnych, zmianie profilu działalności.

W formie podpór na ogół stosuje się blachownice spawane, rury, ceowniki.

Jako belki podsuwnicowe można wykorzystać blachownice spawane lub  gorącowalcowane dwuteowniki (jednoszynowe).