PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I BELEK SPAWANYCH, OBIEKTÓW ROLNICZYCH, PRZEMYSŁOWYCH, BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH, CENTRÓW ROZRYWKOWYCH, DOMÓW JEDNORODZINNYCH, SZEREGOWCE, PRZYBUDÓWÓK/NADBUDÓWÓK, SYSTEM OGRODZENIOWYCH W KONSTRUKCJACH Z BETONU MONOLITOWEGO, POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKÓW, MAŁYCH FORM ARCHITEKTONICZNYCH ETC.